การสมัครสอบ SPR Admission

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โทร. 02-5363653 และ 02-5363780


ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียน และมายื่นหลักฐานการสมัครที่โรงเรียน
ปิดรับสมัคร 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.
ปิดระบบรับสมัครห้องเรียนปกติ